Lapszámozáson belül számos egész oldalas képpel.
Series-title: Verne Gyula összes munkái
Jellemzők
Cikkszám:
34067
Author: Verne Gyula
Edition: Bp, é.n.
Publisher: Franklin Társulat
Binding: kiadói egészvászon
Page number: 224
Condition: közepes

Részlet: "Magyarországnak érdekes része a Királyhágón túl levő Erdély; mint a neve is mutatja, az < erdők országa>. Határai északról és nyugatról az anyaország, délen Oláhország és keleten Moldva. (...). Fennsíkjai legnagyobbrészt termőföldek, legelői kitűnők, völgyei szeszélyes alakuak; a Kárpátok kiágazásai területén minden irányban szétterjeszkednek, számos folyóvize a Tiszát és a felséges Dunát szaporítja, amelynek Vaskapuja délen néhány mérföldnyi vonalon a Balkán-hegylánc szorosát zárja el Magyarország és a balkáni országok határszélén."

Vásárlás
Price:4 000 Ft