A konstanczi zsinattól a mohácsi vészig és A mohácsi vésztől ... a török járom alól fölszabadulásig
Jellemzők
Cikkszám:
34140
Author: Fraknói Vilmos
Edition: Budapest, 1902-1903
Publisher: Szent-István-Társulat
Binding: kiadói papír
Page number: 489+566
Condition: közepes

A tartalomból:
Hunyadi János viszonya a szent-székhez. - Hunyadi követe Rómában
Carvajal bibornok küldetése Magyarországba
A szent-szék igyekezetei Mátyás és Frigyes kibékítésére
II. Pál pápa megválasztatása. - Janus Pannonius küldetése Rómába.
Mátyás a szent-szék fölhívására háborút indít Podjebrád cseh király ellen
Mátyás király tárgyalásai a szent-székkel a főpapi székek betöltése ügyében
Bakócz Tamás pápa-jelölt. - X. Leo megválasztatása. - Bakócz legátus
latere. - A kereszteshadjárat kihirdetése. - A paraszt-lázadás. - Werbőczi
hármaskönyve. (1513-1516.)
János király kiközösíttetése. - János király magatartása. - Brodarics püspök
küldetése a pápához.
V. Pál pápa.- Bocskay fölkelése. - Pápai ezred fölállítása. - A békealkudozások. - Forgách Ferencz. - A nagyszombati zsinat. (1605-1615.)
stb

 

Price:5 000 Ft