A magyar honfoglalás - A magyarországi népek története: szlovákok, románok, horvátok, szerbek, rutének, németek, kisebb nemzetiségek, krasovánok, örmények, vendek, cigányok, zsidók. Eltünt nemzetiségek
Jellemzők
Cikkszám:
34875
Author: Karácsonyi János dr.
Edition: Nagyvárad, 1916
Publisher: Szent-László-Nyomda Részvénytársaság
Binding: kiadói papír
Page number: 160
Condition: közepes

Az 1914. julius 28-án kitört rettenetes háborúban egyszerre tudatára ébredtünk, hogy megint mily szörnyű veszedelemben forog hazánk! Óriás, nagy államok hidegvérrel, előre elhatározták Magyarország eltiprását és hazánk területének a szomszéd államok közt való szétosztását. E rablóművük végrehajtásánál számítottak a hazánkban élő, nem magyarajkú népek közreműködésére is ...

A magyar nemzet történeti joga
12 000 Ft