A csecho-szlovák (tót) irredentista követelések / A dákoromán történeti elméletnek és a dáciai kontinuitásnak hamis volta / A szerbek követelésének nincs semmi jogtörténeti alapja
Jellemzők
Cikkszám:
35235
Author: Jancsó Benedek dr.
Page number: 228
Condition: 

 

Néhol ceruzás aláhúzásokkal
A tartalomból:
A magyarság földrajzi elhelyezkedése 
A magyar etnikum kialakulásának főbb történeti mozzanatai a mohácsi vészig  
Magyarellenes telepítési akció a XVIII. században  
A magyar etnikum fejlődése az utolsó száz év alatt 
A magyarság nagyobb természetes szaporodásának okai 
A beolvadás szerepe a magyar etnikum fejlődésében  
A magyar hivatalos statisztikai adatok hitelességének tagadása ellenkezik a tudományos igazsággal
A román nemzetiségi párt alkudozása a koaliciós kormánnyal 
A Liga Culturala újraébredése és Jorga Miklós bukaresti egyetemi tanár szerepe ez újraébredésben
A román nemzetiségi párt alkudozásai Khuen-Héderváryval és Tiszával
A cseh-tót egységi mozgalom kezdete és első időszaka  
Masaryk tanár fellépése a cseh-tót nemzetegyeség érdekében
Björnson és Scotus viator magyarellenes irodalmi hadjárata
A magyar állam közoktatásügyi politikája és a nemzetiségek    
Apponyi iskolai törvényei és a nemzetiségek

Jancsó Benedek
8 000 Ft