Zárva

Jellemzők
Cikkszám:
21815
Szerző: Ölvedi Ignác
Kiadás helye, éve: Bp, 1989
Kiadó: Zrínyi
Kötés: kiadói papír
Oldalszám: 318
Állapot: közepes

Tartalomból:
A német-magyar szövetségesi viszony 1944 elején
Hadi események a szovjet-német arcvonal déli szárnyán
A német-magyar szövetségesi viszony 194 első hónapjában
A magyar politikai és katonai vezetés terve a Kárpátok védelmére
A Margarethe I vállalkozás
Az 1. honvédhadsereg felvonulása, tevékenysége az északkeleti kárpátok előterében (1944. április 1-jétől augusztus 3-ig)
Német tervek, elgondolások a magyar haderő átszervezésére
A magyar tisztikar és a német megszállás
Az 1. hadsereg felvonultatásának folytatása
Változás a Honvéd Vezérkar élén
Az 1. hadsereg áprilisi támadása
Az 1. hadsereg védelem Galíciában
Az 1. hadsereg harci szelleme
Az 1. hadsereg veresége és visszavonulása a Kárpátokba
Katonapolitikai események, hadműveletek 1944. augusztus 3-tól és a Wintersport hadmozdulat
Parancsnokváltás és átszervezések az 1. hadseregnél
A 4. Ukrán Front megalakulása
A magyar védelmi rendszer a Kárpátokban
A magyar Alföld felé vezető hadműveleti irányok
A hadi helyzet hatása a katonák hangulatára és a német-magyar viszonyra az 1. hadseregnél
A iasi-kisinyovi hadművelet és Magyarország
A 4. Ukrán Front csapatainak támadása a Kárpátok leküzdésére
Az 1. hadsereg visszavonulása a Kárpátok fő hegylánca mögé
A Wintersport hadmozdulat
Az 1. honvédhadsereg parancsnoksága és az 1944. október 15-i kormányzói proklamáció
Lépések a fegyverszünet felé
A Panzerfaust vállalkozás
Audiencián a Kormányzónál
A "sürgönypárbaj" és következményei
A "béke követe"
Előkészületek október 15-ére
Események a 1. hadsereg törzsszállásán a kormányzói szózat után
A csatatok és a proklamáció
A hadsereg magára hagyása

Ár:1 200 Ft