Az oláh irredentizmus. Izgatás Erdélyben és Romániában / A betörés Erdélybe / Menekülés a Székely- és Szászföldről / A határvédelem délfelől. Brassótól Segesvárig a 82-es ezred vonalán. A pálosi ütközet / Az oláhok pusztítása a Székelyföldön
Jellemzők
Cikkszám:
34364
Szerző: Szádeczky Kardoss Lajos
Kiadás helye, éve: Budapest, én.
Kiadó: Makkay Zoltán Könyvkiadó Vállalat
Kötés: kiadói egészvászon
Oldalszám: 291
Állapot: közepes

Az oláhok eredete. A valódi történelem és a hamisítás
A határvédelem keleten. Székelykeresztúról Görgényig a 61. hadosztály vonalán
Fogaras-vidéki harcok. A persányi ütközet
Határszéli harcok az Ojtozi szorosnál. A "székely ezred" hősi harcai
Határszéli harcok a Tölgyesi-szoros és Borszék vidékén
Én  akkor  melegiben  (még  1917-ben)  megírtam  az  oláh  betörés  és  kiveretés  történetét….Engem  ugyanis  elsősorban  és  mindenekfe-lett a magyarok haditettei érdekeltek. A német hadcsapattestek erdélyi működéséről már közel egykorúan  sűrűn  jelentek  meg  a  német  könyvek,  melyekben  a  magyar  katonák  hősiességéről  legfennebb  nagyáltalánosságban  történt említés. ...Ezek  a  tanulságok  még  inkább  meggyőztek arról,  hogy  az  erdélyi  háború  történetének magyar  szempontból  megírása elmulaszthatatlan kötelességünk.Nagy  Vilmos  műve,  mint  hivatalos  haditör-ténelmi  kiadvány  természetszerűleg  az  összeshaderők  működéséről  szól.

Vásárlás
Ár:12 000 Ft