24 fekete-fehér ábrával és 16 fotó képtáblával.
Jellemzők
Cikkszám:
13556
Szerző: Bulla Béla – Medöl Tibor
Kiadás helye, éve: Bp, 1947
Kiadó: Egyetemi Nyomda
Kötés: kiadói félvászon
Oldalszám: 611p, XXIV tábla (fotó)
Állapot: 
Sorozat: Nevelők Könyvtára
Tartalom: 
A Kárpát-medence természeti földrajza (Bulla Béla)
A Kárpátok medencéjének szerkezete, felszíne és a domborzat nagy egységei
Az éghajlat jellemzése
A Kárpát-medence vizei
A növénytakaró tájrajzi vonásai és a talajövek
Ásványi javak és erőforrások
A Kárpát-medence emberföldrajza (Mendöl Tibor)
Az ember szerepe a táj életében és képének alakulásában
Az emberformálta táj története a Kárpát-medencében: Ősi műveltség és új haza. - A táj gazdagodása a középkorban. - A törökvilág. - Az újjáépítés. - A mai műtáj születése
A Kárpát-medence mint gazdasági tér: Az őstermelés térszíne és az ősfoglalkozások. - A mezőgazdasági növénytermelés méretei. - A termelés tényezői. - A termények főterületei. - Mezőgazdasági tájak. - Az állattenyésztés. - Az erdőgazdálkodás. - A bányászat. - Az ipar tényezői és méretei. - Az ipar területi elhelyezkedése. - Az áruforgalom. - A közlekedés. - Magyarország a Kárpát-medence gazdasági terében
A Kárpát-medence mint lakóhely: Magános települések és falvak. - A városok
A Kárpát-medence tájai
Az Alföld: A felszín kialakulása. - A felszín arculata és tagolódása. - Éghajlat. - Az Alföld vizei. - Az eredeti növénytakaró (Bulla B.). - A műtáj kialakulása és általános jellege. - A mezőgazdasági élet. - A gazdasági élet egyéb ágai. - Az Alföld népessége. - Falvak, óriásfalvak, tanyák. - A városok és a városmagok élete. - A városok és a városmagok arculata (Mendöl T.)
A Kis-Alföld: A domborzat. - A Kis-Alföld éghajlata. - Vízrajz. - Növényzet (Bulla B.). A műtáj általános jellege. - A mezőgazdasági élet. - Az ipar. - A közlekedés. - A népesség és a falvak. - A városok (Mendöl T.)
A Dunántúl a Dráva-Száva közével és a Tengermellék: A Dunántúl. - A Dráva-Száva köze. - A Tengermellék. - Éghajlat. - Vízrajz. - A természetes növénytakaró (Bulla B.) - A műtáj kialakulása és általános képe. - Földmívelés, állattenyésztés, erdőgazdálkodás. - Bányászat, fürdőélet, ipar. - Közlekedés. - A népesség. Falvak és szórványtelepülések. - A Dunántúl városai. - A horvát városok és Fiume (Mendöl T.)
Az Északnyugati-Felvidék: A domborzat kialakulása és a felszín tagolódása. - Éghajlat. - Vizek. - A természetes növénytakaró (Bulla B.). - A benépesedés és a műtáj kialakulása. - Mezőgazdaság és erdőgazdaság. - Bányászat, ipar, közlekedés. - Falvak és szórványtelepülések. - A városok. (Mendöl T.)
Az Északkelet-Felvidék: Szerkezet és domborzat. - Éghajlat. - Vizek. - Természetes növénytakaró (Bulla B.). - A műtáj általános jellege. - A gazdasági élet. - A települések (Mendöl T.)
Erdély: A táj általános jellege és a résztájak. - A Keleti-Kárpátok. - A Déli-Kárpátok. - A Keleti-Szigethegység. - Az Erdélyi-medence. - Ásványi javak. - Erdély éghajlata. - Folyók, tavak, mocsarak. - A természetes növénytakaró (Bulla B.). - A műtáj általános sajátságai. - A népi tagolódás és a műtáj kialakulása. - Földmívelés, állattenyésztés, erdőgazdálkodás. - Bányászat és ipar. - Közlekedés. - A falvak és szórványtelepülések. - Erdély városai (Mendöl T.)
Budapest (Mendöl T.): Budapest fejlődésének tényezői. - A szerepkörök kibontakozása és változásai. - A térbeli növekedés. - A város életműködései. - Nagy-Budapest városképe és városrészei
Olvasásra ajánlott könyvek
Függelék: Képes táblák. - A földtörténeti korok áttekintése (Bulla B.). - Helynévmutató
Ár:2 000 Ft

Az üzlet nyitva: H-cs. 11- 18-ig, P. 11-17-ig.