Az üzletünk ideiglenesen kedd, szerda és csütürtökön van nyitva: 11-18-ig.

   

Beksics Gusztáv: Reform vagy forradalom / Hatala Péter: A zsidók Palaestinában / Beksics Gusztáv: A democratia Magyarországon / Jancsó Benedek: Hunfalvy Pál rumun tanulmányai / Jancsó Benedek: A magyar nemzet eredete
Jellemzők
Cikkszám:
35505
Szerkesztő: Bodnár Zsigmond
Kiadva: Budapest, 1881
Kiadó: Méhner Vilmos
Oldalszám: 400p +592p.
Állapot: 

A valódi democratiában minden egyén szabad. Nincsenek ki­váltságolt testületek és osztályok; de az egyén szabadsága mindent pótol. A testületi szabadság az illető testület fontosságához képest érvényesült. Megsértését a testület boszulta meg, ba volt rá ha­talma. Az egyén szabadsága a közjoggal van kapcsolatban. Meg­sértése nem egy testületet, hanem a polgárok összeségét támadja meg. A democratiában tehát az egyén nem áll fegyvertelenül a ha­talommal szemben. A valódi democratiában az egyén a kiváltságolt kasztok helyét foglalja el. A törvényes formákon kívül sérthetlen, mint sérthetlenek voltak a testületek. A közjogvédi, míg a testü­leteket a kivételesjog védte. A democratia az egyénre helyezi a szabadság súlypontját, s az egyén szabadságai közösek lévén az egész néppel, a szabadságában megsértett egyén mögött nem egy testület, vagy társadalmi osztály, hanem az egész társadalom, maga a nép áll. Amikor tehát az összes társadalom sértetik meg az egyénben, az elégtétel, valamint a jövendőbeli sérelmek elleni vé­delem nagyobb és biztosabb, mintha csak egy testület, vagy osz­tály érzi a támadás súlyát és gyakorolja a védelem jogát...
 Beksics Gusztáv:     (A  democratia  Magyarországon)

Ár:4 000 Ft