Az üzlet átmenetileg zárva van. A könyvek interneten megrendelhetőek.

A könyveket jelenleg  csak on-line tudja megvásárolni. Postázási lehetőséggel.
  

Az emléklap hátulján a szervező bizottság, háziasszonyok, pénztárosok, elárúsítók névsorával. /Méret: 18 x 30 cm. Pestvidéki nyomda 1908.
Jellemzők
SKU:
apr071
Állapot: 

 A karácsonyi magyar vásár. A Tulipán-Szövetség — Magyar Védő-Egyesület váci fiókja nagy buzgalommal dolgozik azon, hogy a tervbe vett karácsonyi vásár minél jobban sikerüljön. A vásár helyiségével rendbe jött már az egylet vezetősége, a mennyiben e célra a Kúria vendéglő nagy termét szerződés alapján lefoglalta már. A vásár december 9-étől 23-ig tart. Az előkészítő bizottság tagjai részletesen megismertették a kereskedőkkel és iparosokkal a vásár célját. A kereskedők és iparosok belátva azt, hogy e vásári mozgalom a magyar ipar pártolása címén egyenesen és kizárólag az ő anyagi hasznukat van hivatva előmozdítani, készséggel és örömmel Ígérték meg, hogy csatlakoznak a mozgalomhoz. Sőt tudtunkkal már több vidéki gyáros és kereskedő is fordult már e vásár ügyében az egyesület elnökségéhez. Mi e karácsonyi magyar vásárt nagyon is alkalmasnak tartjuk arra, hogy egyrészt a közönség tettekben pártolja a magyar termékeket, másrészt pedig a kereskedő világ anyagi kockázat nélkül hathatósabban vegyen részt a magyar ipar termékeinek forgalomba hozatalával. Itt adjuk közre azt is, hogy az e vásárt előkészítő bizottság tagjait a további részletek megvitatása végett f. hó negyedikének délutáni három órájára hívta össze az egyesület elnöke az ő lakására. Külön meghívó nem küldetik, ezt szives figyelembe ajánlja az elnökség. /Váci Hirlap 1907. nov. 3. / 87. szám /

Ár:1 500 Ft