Jellemzők
Cikkszám:
17094
Szerkesztő: P. Soós István fordította és és jegyzetekkel ellátta
Kiadás helye, éve: Bp, 1911
Kiadó: Budapesti Kármelita Rendház
Kötés: egészvászon
Oldalszám: 718, kihajtható térképpel
Állapot: 

Előszó
Évek óta egyre általánosabbá vált az óhaj a szentirásnak ujabb, a mai nyelv- és időviszonyoknak megfelelőbb magyar kiadása után annál is inkább, mivel mig az angol-protestáns Bibliatársulat évenként százezrével terjesztette potom áron selejtes magyar kiadványait a katholikus hivők között is, nem volt eddig egyetlen, az egyház kivánalma szerint kellő jegyzetekkel ellátott népies és könnyen kezelhető magyar kiadásunk, melyet nyugodt lélekkel és megfelelő olcsó áron juttathattunk volna katholikus hivő népünk kezébe.
Ezen az általánosan érzett szükségen akartam némileg segiteni, midőn egyelőre az Uj-szövetségi szentirás forditására és kiadására szántam el magamat, mellyel ezuttal a kath. közönség elé lépek azon forró óhajtással, vajha gyarló munkámmal csak részben is megfelelhetnék az uj magyar kiadásiránt támasztott igényeknek.

Vásárlás
Ár:1 000 Ft