Az üzlet átmenetileg zárva van. A könyvek interneten megrendelhetőek.

A könyveket jelenleg  csak on-line tudja megvásárolni. Postázási lehetőséggel.
  

Az új vasútvonal a Szamos völgyében vonuló kolozsvár—dés—besztercei vonal Szeretfalva állomásából kiindulva, kereken 48 km hosszban...Déda állomáson torkollik be.
Jellemzők
Cikkszám:
34946
Kiadás helye, éve: Budapest, é.n. [1943.]
Kiadó: (Atheneum)
Oldalszám: 8 + 32 t.
Állapot: 

"Az új vasút feladata, hogy az ország vasúti hálózatába bekapcsolja a Székelyföld főbb vasútvonalait, melyeket eddig az anyaország vasúti hálózatával rendes nyomtávú vonal nem kötött össze, minthogy az 1940 augusztus 30-i bécsi döntéssel megállapított határ az összekötő vasútvonalakat átvágta.... A nagyszámú munkássereg elhelyezése a környékbeli kisterjedeJmű és amellett a közegészségügyi követelmé-nyeket helyenkint ki nem elégítő községekben nem volt biztosítható. Ezért a vonal egyes szakaszain nagyszámú baraklakásból és istállóból, továbbá irodából és raktárépületből álló telepek épültek. A Máv az építés vezetését teljesítő kirendeltsége számára Monorfalván szintén hatalmas telepet létesített. Ezek a telepek kisebb községek terjedelmét érték el. Az egészségügyi ellátást az Országos Társadalombiztosító Intézet teljesítette, mely megfelelő berendezésű, műtővel is felszerelt kórházat és orvosi lakást létesített ugyancsak Monorfalván. Ezenkívül az egyes vállalati telephelyeken levő rendelőszobák biztosították az egészségügyi szolgálatot hat orvos vezetésével. A közegészségügyi követelmények betartása céljából a vonal mellett 5 helyen fürdővel és megfelelő fel-szereléssel ellátott fertőtlenítőépület létesült.