Fatia Negra a legendában és a valóságban / A havasi táj töretlen varázsa / Amerre Petőfi is járt / Találkozás Rózsa Sándorral
Jellemzők
Szerző: Vita Zsigmond
Szerkesztő: Böjthe Jolán
Illusztrátor: Marx József fotóival
Kiadva: Bukarest, 1975
Kiadó: Kriterion
Kötés: kiadói egészvászon borítóval
Oldalszám: 285
Állapot: 

Elbeszélések hőseinek mintájául választotta Gábor Áron, Avram Iancu, Bem tábornok alakját; a trockói holdsziget lakóinak békéjét biztosító Zsakó Istvánt, a bányavároska 48-as főbíróját; Martin Lajos egyetemi tanárt, a repülés elméletének és gyakorlatának múlt századi kolozsvári úttörőjét. S amit írt, azt nemcsak olvasmányai alapján, hanem személyes tapasztalataira, erdélyi útjainak élményeire támaszkodva is írta. 1853-ban, a nagysikerű Erdély aranykora megjelenése után bejárta a Maros völgyét és a Székelyföldet, 1858-ban nagyobb részt lóháton végigutazta a Mócvidéket,... Mint számos kortársát, őt is vonzotta a romantikus művész tollára és ecsetjére való táj, a magyar és román nép életének színpompás gazdagsága, románok és magyarok sok évszázados közös múltjának megannyi történelmi tanulsága. E sokféle élményből, az erdélyi tárgyú Jókai-regényekből, elbeszélésekből és egyéb írásokból, a szemtanúk és kortársak emlékezéseiből, korabeli és későbbi újságbeszámolók anyagából építette fel Vita Zsigmond könyvét.

Fotókkal gazdagon illusztrált.

Cikkszám:
30545
1 000 Ft