magyar történelem

A honfoglalás kora / A magyar középkor: Árpádok és az Anjouk / A késő középkorban: Zsigmond, a Hunyadiak / A három részre szakadt Magyarország / Mohácsi csatától a Tizenötéves háborúig /
Szerző: Engel Pál, Zsoldos Attila, E. Kovács Péter, Tóth István György, Kalmár János, Fónagy Zoltán, Dobszay Tamás, Hermann Róbert, ...
Szerkesztő:  Tóth István György
Kiadás helye, éve: Budapest, 2001
Kiadó: Osiris Kiadó
Állapot: 
Cikkszám:
34375
Ár:5 000 Ft
A cívis társadalom / Az írók szerepe / Az Országgyűlés / A trónfosztás / Kossuth és Debrecen / A regény tükrében
Szerző: Balogh István, Módy György, Csobán Endre, Borossy András, Varga Zoltán, Kónya József, Hankiss János
Szerkesztő: Asztalos Sándor, Juhász Géza, Révész Imre, Szabó Kálmán
Kiadás helye, éve: Debrecen, 1948
Kötés: kiadói papír
Állapot: 
Cikkszám:
34235
Ár:3 000 Ft
Sorozat: Forráskiadványok /Magyar Országos Levéltár kiadványai
tartalomból: a szarajevói merénylet folytán tervbe vett intézkedések, /A szerb kormányhoz intézett jegyzék / 1914. júli 23 miniszteri értekezlet fotókópiája, a miniszerek aláírásával, Tisza István és Ferenc József szignójával.
Szerkesztő: Iványi Emma
Kiadás helye, éve: Budapest, 1960
Kiadó: Akadémiai
Állapot: 
Cikkszám:
27050
Ár:4 500 Ft
A márciusi pesti szerb gyűlés határozatai / Az újvidéki szerbajkúaknak ...kívánatai / Baritiu: Mit kívánnak az erdélyi románok.../ Jóslat a nemzetiségi viszály következményeiről.../
Szerkesztő: Kemény G. Gábor, Csuka Zoltán, Gáldi László, Hadrovics László, Sziklay László, Balázs T. Béla
Kiadás helye, éve: Budapest, 1948?
Kötés: papír
Állapot: közepes
Cikkszám:
31087
Ár:3 000 Ft
Sorozat: Történeti, nép- és földrajzi könyvtár
A tatárjárás / Az ország rekonstrukciója és a külviszályok
Szerző: Wertner Mór dr.
Kiadás helye, éve: Temesvár 1893
Kötés: félbőr
Állapot: 
Cikkszám:
34368
Ár:20 000 Ft
Küzdelem a magyar nemzetiségért...A rendi országgyűlések / II. József nyelvrendelete / Kazinczy szerepe / Harc a magyar nyelvért...
Szerző: Grünwald Béla
Kiadás helye, éve: Budapest, 1888
Állapot: közepes
Cikkszám:
34367
Ár:9 000 Ft
A városi ipari árutermelés / A városi iparfejlődés / A városi politikai harcok
Szerző: Szűcs Jenő
Szerkesztő: Elekes Lajos, Mályusz Elemér
Kiadás helye, éve: Budapest, 1955
Állapot: közepes
Cikkszám:
34365
Ár:5 000 Ft
Az oláh irredentizmus. Izgatás Erdélyben és Romániában / A betörés Erdélybe / Menekülés a Székely- és Szászföldről / A határvédelem délfelől. Brassótól Segesvárig a 82-es ezred vonalán. A pálosi ütközet / Az oláhok pusztítása a Székelyföldön
Szerző: Szádeczky Kardoss Lajos
Kiadás helye, éve: Budapest, én.
Állapot: közepes
Cikkszám:
34364
Ár:12 000 Ft
A reformkor / Az 1825-iki országgyűlés előtti viszonyok / A reformmozgalmak kezdete / Az 1832/36-iki országgyűlés
Szerző: Horváth Mihály
Kiadás helye, éve: Budapest, 1886
Kiadó: Ráth Mór
Kötés: félvászon
Állapot: viseltes
Cikkszám:
34215
Ár:2 500 Ft

Oldalak

Feliratkozás magyar történelem csatornájára