A Főantikvárium nyitva a kedd, szerda, csütörtök: 11- 18 óráig.

  • Transsilvania specialis I-II. Erdély földje és népe (Fordította, bevezetô tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szabó György)
  • Középiskolai földrajzi atlasz. A középiskolai új tanításterv szellemében (10. Kiad)
  • Krasznahorka várának története és kalauza a vár látogatói számára (első kiadás)
  • Ávéd Jákó: Gyulafehérvári kalauz
  • Az Alsófehérvármegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet tizennegyedik évkönyve
  • Palmer Kálmán: Nagybánya és környéke. A M. Orsz. Bányászati és Kohászati Egyesület első vándorgyűlése alkalmára...
  • Magyar Bálint (id.): A magyar némafilm története 1896-1918
  • Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára

Szerkesztő: 

P. Damó Alfonz fordította

Kiadva: 

Szeged, 1903
Cikkszám:
35191
Ár:500 Ft
Népiratkák, a Szent István Társulat füzetsorozata az erkölcs- és ízlésromboló ponyvák visszaszorítására.

Szerkesztő: 

Maszlaghy Ferenc, Winkler József, Kisfaludy Z. Lajos, Sziklay János, Kriston Endre.

Kiadva: 

Budapest, 1893
Cikkszám:
35190
Ár:800 Ft
Át a Golgotán a magyar irodalom első háborús regénye, a személyesen átélt élmények megörökítése teszi meggyőzővé;
Szerző: Tabéry Géza

Kiadva: 

[Békéscsaba] 1917
Cikkszám:
35332
Ár:2 000 Ft
A kor- és hatalomváltás okozta lélekváltás vagy lélekvesztés regénye. 1918 ősze és 1919 tele néhány hónapjáról....
Szerző: Tamási Áron

Kiadva: 

Kolozsvárt, 1931
Cikkszám:
35331
Ár:2 500 Ft
Tamási Áron Czímeresek
A Kisfaludy-társaság Somogyi díjával jutalmazott párbeszéd.
Szerző: Alexander Bernát

Kiadva: 

Bp, 1898
Cikkszám:
35188
Ár:1 500 Ft
Feliratkozás  csatornájára