Harmadik, javított kiadás
Jellemzők
Author: Simonyi Zsigmond
Edition: Bp, 1914
Publisher: Singer és Wolfner
Binding: kiadói egészvászon
Page number: 230
Condition: 

Tartalom
Helyes mondatszerkesztés    
Az egysz. mondat fajai   
Az alany és állítmány viszonya   
Szóegyeztetés   
Az állítmány s a tárgy viszonya   
A tárgyas igeragozás   
Helyhatározók, időhatározók   
A körülményhatározók 
A módhatározók   
Ok- és célhatározók   
Állandó határozók   
Az igekötők   
A melléknévi jelző   
A birtokos jelző   
A szórend   
Az összetett mondat   
Kapcsolt és választó mondatok   
Ellentétes kapcsolatok   
Következtető és magyarázó mondatok  
Főnévi mellékmondatok   
Határozó mondatok   
Föltételező mondatok
Megengedő mondatok
Módhatározó mondatok   
Okhatározó és célh. mondatok   
Melléknévi mondatok   
A szók és szólások használata    
A szók megválasztása. Idegen szók, nyelvújítási szók, tájszók   
Rokonértelmű szók   
Szólásmódok   
Az igék használata   
A főnevek használata   
A főnevek képzése   
A főnevek összetétele   
A melléknevek használata   
Melléknévképzők   
Összetett melléknevek   
Az igenevek használata   
A névmások használata   
A névelők
Az ikes ragozás   
Idők és módok  
Névragozás   
A helyes kiejtés és a helyesírás    
A köz magyar kiejtés   
Idegenszerű kiejtés   
A helyesírás   
Hangszerinti és szóelemző írás   
Idegen szók írása   
Szótár

Cikkszám:
35859
1 600 Ft