Kulcs Hunyady Sándorhoz

Razzia az Arany Sasban

" Nagy Lajos — a nyers való fanatikusa, aki még Gorkijt, még Móricz Zsigmondot is elutasította — szerette a novelláit.
Ö vendégnek látta Hunyadyt. Vendégnek úri családoknál és főúri családoknál, vendégnek a tátrai szanatóriumban, vendégnek nagyvárosi szállodákban.
Mindenütt vendégnek. Úgy jellemezte, hogy ez az egyénisége és minősége, szemlélete és életérzése, a társadalomból két kategóriát ismer, urakat és szolgálattevő cseIédeket, az emberi cselekedetekből a parancsolás és az engedelmesség foglalkoztatja.
Nagy erények. És gyengéi is a vendég alkati gyengéi: lényege a bók, az udvariasság, az engedékenység, a bírálat elfojtása, a kompromisszum…"
( részlet Illés Endre bevezetőjéből )