Az irredentista törekvések kifejlődése / A „dunai konföderáció" terve / Az irredentista törekvések viszonya a dualizmushoz. Az 1881-iki román nemzetiség-politikai programm / Nemzetiségi tüntetések a magyar nemzet millenáris ünnepe ellen
Jellemzők
Cikkszám:
35246
Szerző: Jancsó Benedek
Kiadva: Budapest., 1920.
Kiadó: Bocskay-Szövetség
Kötés: műbőr
Oldalszám: 502
Állapot: 

A tartalomból:

Bizonyító adatok, hogy a román kormány a magyarországi román egyházakat és iskolákat ezután is tiltott szubvencióban részesítette
A román nemzetiségi párt akcióba lép. A Liga Culturalá megújhodása. Az irredentista törekvések Bosznia annexiójáral fordulóponthoz érkeznek.
1. Kísérlet a passzivitás elhagyására. Dr. Ratiu halála. Vlád Aurél fellépése
2. A román nemzetiségi párt aktivitásba lép. Új programm az aktivitás alapján
Gróf Tisza miniszterelnök álláspontja a román nemzetiségi kérdésben
Jorga közvetetten beavatkozása a magyarországi román nemzetiségi
mozgalmakba
Goga Oktaviannak, mint a radikális szocialista irány nacionalista képviselőjének
fellépése
Romániából jövő anyagi támogatás a magyarországi román nemzetiségi mozgalmak számára
Magyarellenes külföldi sajtóakció és irodalmi agitáció a román-szláv szövetség érdekében
Az angol publicisztika akciója a monarchia föderatív átalakítása érdekében. Wickham Stead
Gróf Tisza István miniszterelnök kísérlete egy magyar-román megegyezés
tárgyában
A romániai iskola viszonya az irredentizmushoz
2. A romániai gör. keleti ortodox egyház viszonya az irredentizmushoz
3. A román hadsereg viszonya az irredentizmushoz
4. A román államférfiak irredentizmusa
5. A dinasztia irredentizmusa
Transylvania Moribunda (A haldokló Erdély)
1. A Nemzeti Tanácsok korszaka
2. Canossa-járás Belgrádba és Aradra
3. Ferdinánd román király hadserege bevonul Erdélybe
4. Kolozsvár megszállása és a román impérium berendezése
5. Székely eposz és tragédia

Jancsó Benedek: A román irredentisa mozgalmak története
12 000 Ft