Jellemzők
Kiadva: Budapest, 191?
Kiadó: Vasúti levelezőlap árusítás
Állapot: 

Az emlékmű helyét a vár északkeleti felében, a Hajdú-bástyán jelölték ki.  (...) Az obeliszk tetejére egy csőrében kardot tartó, kiterjesztett szárnyú turul került,
A csehszlovák  hatóságok 1924 decemberében felállványozták az emlékművet, 18-án leemelték a turulmadarat, majd az obeliszket is elbontották.
(...) Az emlékmű megmaradt szobordíszének sorsát a bevonuló szovjet csapatok pecsételték meg. A berendezkedő új hatalom katonái a turulmadarat feldarabolták és a közeli frigyesfalvi vasgyárba szállították, majd ott ötágú csillagokat öntettek belőle,
A millenniumi emlékoszlop visszahelyezésének gondolata és a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet az Amerikában élő Pákh családtól származott  ( 2008. március 5 )
 

SKU:
kep548
A munkácsi vár a turul szoborral
1 500 Ft