Jellemzők
Szerkesztő: Dané Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf
Kiadva: Kolozsvár, 2001
Kiadó: EME és EMKE
Kötés: műbőr
Oldalszám: 437
Állapot: 

Csetri Elek: Kolozsvár népessége a középkortól a jelenkorig

Kiss András: Kolozsvár településrendszere a XVI. században: fertályok, tizedek

Pozsony Ferenc: Szászok és magyarok a XVI. század végi Kolozsvárt

Vekov Károly: A kolozsvári egyháziak humanista törekvései

Kovács András: Kolozsvár városképe a XVI–XVII. században

Kovács Kiss Gyöngy: Adatok a viselet szabályozásáról a XVI–XVII. századi Kolozsváron

Balázs Mihály: 1603. június 9.

Pap Ferenc: A kolozsvári harmincadjegyzék, a város közép- és újabb kori külkereskedelmének elsőrendű forrása

Jeney-Tóth Annamária: Adalékok a céhek és iparosok szerepéhez a XVII. századi Kolozsváron

Sipos Gábor: A kolozsvári református egyházközség a XVII. században

R. Várkonyi Ágnes: Kolozsvár az erdélyi fejedelemség utolsó évtizedeiben

Bíró Gyöngyi: A kolozsvári unitárius egyházközség könyvtára a XVI–XVIII. századbanCsetri Elek: Kolozsvár népessége a középkortól a jelenkorig

stb

Cikkszám:
30646
2 500 Ft