Kiállítási katalógus. Dr. Csánki Dezső bevezetőjével.
Jellemzők
Kiadva: Bp, 1930
Kiadó: Magyar Királyi Orsz. Levéltár
Kötés: kiadói papír
Oldalszám: 61
Állapot: 

A kiállítandó anyag kiválasztásánál elsősorban nem a szaktudósok, hanem a magyar történelemben már tájékozott, művelt közönség szempontjaira voltunk figyelemmel, s ennek megfelelően főleg olyan iratokat iparkodtunk közszemlére kitenni, melyek tartalmuknál fogva valamely fontosabb történeti eseménnyel vannak összefüggésben, vagy amelyek a bennük szereplő egyének történeti jelentőségénél vagy maguknak az iratoknak külső sajátosságainál fogva általánosabb érdeklődésre tarthatnak számot s habár csak nagy vonásokban, de mégis képet adnak úgy az írásnak, mint az oklevelek kiállításában mutatkozó egyéb külsőségeknek a századok folyamán való kifejlődéséről.

Cikkszám:
36121
Kiállítási katalógus
900 Ft