Numerus valachicus, A szlovenszkói új generáció, Kultura a Balatonon, Keresztury Móricz Erdély trilógiájáról, A magyar kard fejlődése, stb
Jellemzők
Szerkesztő: Szekfű Gyula
Kiadva: Budapest, 1935
Kiadó: Magyar Szemle Társaság
Kötés: kiadói egészvászon
Oldalszám: 396
Állapot: 
Sorozat: Magyar Szemle

"Követeljük, hogy az állam munkájában a román elem ethnikai számarányának megfeleően legyen képviselve. A demokráciát nem az állampolgárság, hanem a román ethnikum arányában magyarázzuk."
Egy rendelet minden vállalatot kötelezett, hogy összes alkalmazottjairól kimutatást terjesszen a minisztériumba: "origine etnica" a faji származást feltüntetve...Azokra a vállalatokra, ahol nincs meg a törvényben megszabott 80%-os román arány, súlyos pénzbírságot róttak ki.
Az 1930-as népszámlálás szerint a lakosság 73 %-a volt román.
"Volt-e nálunk valaha egyéb,,mint diktatúra? Alkotmányos életet éltünk-e eddig? Csak a naivak, a tudatlanok vagy a rosszhiszeműek állíthatják, hogy nálunk volt valaha alkotmányosság. Volt papíron, de nem a valóságban. (Negulescu, Indreptarea, 1934)
Goga kitartóan követeli, "mai bine ca Hitler, decat jidanii" százszor inkább Hitler, mint a zsidók.
Szász Zsombor: "Numerus valachicus"

 

SKU:
34779
Magyar Szemle
2 500 Ft