Nemzeti ének és zene Attila udvarában. Anonymusnak Árpád korára vonatkozó adatai / A XVI. századbeli "történeti, bibliai és gúnyoros magyar énekek dallamai"-nak ritmikai elemezése stb
Jellemzők
Szerző: Osváth János
Kiadva: Bp, 1908
Kiadó: Fritz Ármin könyvnyomdája
Kötés: korabeli félvászon
Oldalszám: 174 oldal,1 kihajtható melléklet
Állapot: 

A tartalomból:
A magyar zene őskora
Szent Gellért nagy legendájának tanúsága a népies ének létezéséről.
 A magyar "symphonia'' értelme
Márk Képes Krónikájának adata
A "joculator''-ok mondaszerű eredete
Az ősi énekek háttérbe szorulása

A francia "troubadour"-ok és német "minnesinger''-ek
Mátray Gábor kiadásának rövid méltatása. A helyes megfejtés akadályai
 
Lantosaink ritmusának modernizálása. Mátray indokolása
 
Históriás énekeseink méltatása

A boroszlói városi könyvtár 353. számú magyar kéziratának ismertetése

Bakfarc Bálint magyar lantművész
"Fantasia Joannis Bacfart Hungari"

A kadencia fogalma. Melódiai alapon való magyarázata

A szinkopa hangsúlyozási kérdése
Palestrina "Stabat mater"-jának kadenciái

A műzene és népies zene kölcsönhatása a múltban
Wagner szinkopái nyelvi és értelmi hangsúly összetalálkozása mellett
Parsival előjátékának szinkopái
A homofon zenetétel. Orazio Vecchi "L'Amfiparnaso comedia harmonicá''-ja
A rögtönzés. A diminúció
A régi hegedűművek méltatása
A művészies és naturalisztikus ékítés
A diminuálás magyarázata
A régi portamento
"Accento", accento doppio, "portar la voce," "trainez la voix" stb. 128
Portamento hangelőlegezéssel vagy anélkül. Sieber elm. Az "esclamatio"
Az "esclamatio" nemei. Caccini magyarázata
"Messa di voce", messa di voce crescente
A hangvétel (intonáció.) "La voce tenuta." Az "echo" (visszhang)
Vivaldi méltatása
A keresztény szellem általános uralma a középkorban. Nemzeti államok megszilárdulása a pápai főuralom hanyatlásával
A világi zene önálló fejlődésnek indul Az olasz opera kiinduló alapja. Az olaszok érdeme a világi zene körül
A francia opera kiinduló alapja
Gluck reformeszméi
A népszabadság érdekében meginduló mozgalmak. A francia forradalom és a reakció
A néplélek tanulmányozása. Faji törekvések az általános kultúra terén
A népdal és népies tánc túlbecsülése 150

Népdalgyűjtemények. Népdal-átiratok. Liszt Ferenc rhapsodiái
Népdalok Beethoven műveiben.
A programmzene.
Chopin Frigyes. Dán zeneszerzők.
Liszt Ferenc jóslata. A német zene szeparatisztikus hajlamai
 

Cikkszám:
35205
5 000 Ft