Jellemzők
Szerző: Báró Podmaniczky Frigyes
Illusztrátor: Heyer Artur
Kiadva: Bp, 1906
Kiadó: Franklin Társulat
Kötés: kiadói egészvászon
Oldalszám: 298p + rajzos táblák
Állapot: közepes
Sorozat: Magyar Regényirók Képes Kiadása

Részlet: "Sokan olvasóim közül, bizonyosan ismerik már Kolozsvár nagy-piaczát; - történetünk azonban ott vevén kezdetét, nem lesz talán érdektelen, ha bővebben igyekszem leírni s jellemezni.Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy nem azért nevezik «nagy»-nak, mintha területe s kiterjedtségénél fogva kiérdemlette volna magának e czímet. Egyedül azon igen egyszerű körülménynek köszöni e kitünő nevet, melynél fogva Kolozsvárott egyetlen a maga nemében, azaz, egynél több nem is létezik. Rendes négyszöget képez, oldalait csinos emeletes házak kerítik. E lakok többnyire a gazdagabb s főbbrangú családok birtokában vannak, - a téli s tavaszi hónapok alatt tetemes élénkség deríti az egymás mellett fekvő kis palotákat...."

SKU:
34028
1 500 Ft