Voltak idők, ami­kor a tiltott könyvek listáján szerepelt.
Jellemzők
Szerző: Szabó Dezső
Kiadva: Bp, 1921
Kiadó: Táltos
Kötés: kiadói papír
Oldalszám: 280, 279
Állapot: közepes

Javított címlappal. Megsárgult, kissé töredező lapokkal.

Az elsodort falu szellemi hatása egészen a máig ér. Kevesen ismerik, s többnyire csak a róla kialakult-kialakított fantomkép nyomán, amely termé­szetesen késztetőinek felfogása szerint ilyen vagy olyan értelemben eltorzította a valóságos regényvilágot és írói mondanivalót. Szabó Dezső mindig is legfőbb munkájának tartotta Az elsodort falut, a magyar társadalom egészéről akart benne képet adni, hite szerint e művével egészen új korszakot kezdett a magyar elbeszélő irodalom történetében. Egyszerre törekedett arra, hogy regénye ala­pos szociológiai analízis és a magyar társadalom további fejlődését kijelölő eszmék panorámája legyen. Valóban összegző alkotás, amely számot vet a kiegyezés utáni korszak történelmi tapasztalataival, ki­fejezi a háborúba taszított magyarság szenvedéseit, és előkészíti azt a „magyar forradalmat”, amelyre a háborús összeomlást követő forra­dalmi átalakulásban csalódva Szabó Dezső oly nagyon vágyakozott.

SKU:
12244
1 600 Ft