térképpel. Torontál vármegye Magyar Királyság déli részében, a Duna-Maros szögében terült el. Határai: É-on Csanád vármegye, melytől a Maros választja el, K-en Temes vármegye, D-en Szerbia, melytől a Duna választja el, Ny-on Bács-Bodrog vármegye .
Jellemzők
Szerző: Paulini Károly
Kiadva: Pancsova, 1886
Kiadó: Koszánovics és Popovics nyomda
Kötés: kiadói félvászon
Oldalszám: 72
Állapot: közepes
Lakóinak száma
1870-ben 546,428 volt, 1891-ben 588,750 lélek, mihez még 1316 főnyi katonai népesség járul.(...) A lakosság nemzetiségre nézve igen kevert; van 98,129 magyar, 184,827 német, 14,031 tót, 87,445 oláh, 4690 horvát, 186,231 szerb és 9611 bolgár.
Az ipar jelentékenyebb ágai: a selyemipar (Pancsován van állami selyemfonógyár), malomipar (számos gőzmalom), sörgyártás, ecetgyártás, szeszfőzés (mint népipart 3000 kis szeszfőzőben űzik), építő ipar, téglagyártás, mészégetés és bőripar; háziiparilag űzik a pamut- és gyapjuszövetek, valamint kosarak és kocsioldalak készítését. A kereskedelem és forgalom központjai Nagy-Becskerek, Nagy-Kikinda, Pancsova, Zsombolya és Török-Becse
Cikkszám:
35916
Paulini-Torontálmegye
15 000 Ft