Jellemzők
Szerző: Vay Sándor [Összegyűjtötte]
Kiadva: Bp, 1908
Kiadó: Singer és Wolfner
Kötés: kiadói egészvászon
Oldalszám: 282
Állapot: 

Részlet a könyvből:
"Régi nemzetség a Rudnay. Olyan régi, hogy eredetére nézve sokáig tapogatóztak a genealógusok.
Voltak akik Hunt-Pázmántól származtatták, mások ismét egyéb régi törzsektől. A legutóbb eszközölt kutatások, és a családi levéltárban talált tizenhárom árpádkori okirat bizonyítják, hogy a Rudnayak genus, s a honfoglalás idejében telepedtek le Magyarországon. Nevezetes ezek között az okiratok között az, amely a Rudnayaknak, az Árpádházi királyokkal való vérrokonságát bizonyítja.
De bizonyítja a család régi és előkelő voltát a czímere is. Mert tudvalévő, hogy állatos czímert csak a legkiválóbb családoknak adományoztak. A Rudnayak czímere pedig két medve, s azért a család a de Ursina nevet is használta.
Ez eredetileg négy törzsből állott; még pedig a Rudnay, Ujfalussy, Bossányi és Zsámbokréthy nemzetségekből."

"Ha Petőfi már a nagyúr idejében élt volna, bizonyosan Rudnay Péterről másolja vala a magyar nemes alakját. Tipusa volt azoknak a régi uraknak, a kik ősi házban, ősi joggal pipázták el életüket. A tudományoknak nem élt, de rengeteg birtokaival sem igen törődött. Arra való a paraszt, hogy dolgozzék."

Tulajdonosi bejegyzéssel.

Cikkszám:
22270
Régi nemes urak urasszonyok
3 000 Ft