Lapszámozáson belül számos egész oldalas képpel.
Jellemzők
Szerző: Verne Gyula
Kiadva: Bp, é.n.
Kiadó: Franklin Társulat
Kötés: kiadói egészvászon
Oldalszám: 224
Állapot: közepes
Sorozat: Verne Gyula összes munkái

Részlet: "Magyarországnak érdekes része a Királyhágón túl levő Erdély; mint a neve is mutatja, az < erdők országa>. Határai északról és nyugatról az anyaország, délen Oláhország és keleten Moldva. (...). Fennsíkjai legnagyobbrészt termőföldek, legelői kitűnők, völgyei szeszélyes alakuak; a Kárpátok kiágazásai területén minden irányban szétterjeszkednek, számos folyóvize a Tiszát és a felséges Dunát szaporítja, amelynek Vaskapuja délen néhány mérföldnyi vonalon a Balkán-hegylánc szorosát zárja el Magyarország és a balkáni országok határszélén."

SKU:
34067
4 000 Ft