erdélyi

Selyemszalaggal megköthető, kiadói, aranyozott selyemkötésben. Aranymetszéssel díszítve.
Szerző: Gyarmathy Zsigáné [Hory Etelka]

Kiadva: 

Budapest, 1896
Cikkszám:
34895
Ár:8 000 Ft
A Tribuna Története / A románság erdélyi őshonossága a román néprajzi bizonyítékok megvilágításában / Az erdélyi nyomdászat / A mezőségi magyar hímzés / A román történettudomány és a székelyföldi románok
Szerző: Bíró Sándor, Bíró Venczel, Gunda Béla, Tóth Zoltán stb.

Szerkesztő: 

Szabó T. Attila

Kiadva: 

Kolozsvár, 1942
Cikkszám:
34872
Ár:4 500 Ft
Vidám sirató egy bolyongó porszemért / Babilon falai. Emlékezés egy bolyongó porszemre/ Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása/ Egy színdarab forrástájékáról/ Advent a Hargitán
Szerző: Sütő András

Szerkesztő: 

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Ablonczy László

Kiadva: 

Budapest, 1987
Cikkszám:
34856
Ár:1 000 Ft
Háromszék megyei népies időjóslások, Az ember és a mindenség, A Sepsiszentgyörgy-földvári vasút, Ásatások az erősdi őstelepen, Az erősdi edények típusai, A igazi Gábor Áron-ágyú
Szerző: László Ferenc

Szerkesztő: 

Demény Lajos, László Attila

Kiadva: 

Bukarest, 1978
Cikkszám:
34848
Ár:1 000 Ft
A legrégibb időktől a honfoglalásig / A kúnok betörése / A flandriaiak és szászok szabadságlevele. A három törvényes erdélyi nemzet / Vlachok beszivárgása Erdélybe a XIII. sz. végéig / Erdély mint önálló fejedelemség / Erdély a Habsburgok alatt
Szerző: Marczali Henrik

Kiadva: 

Budapest, 1935
Cikkszám:
34845
Ár:2 000 Ft
Az erdélyi havasokon át rontott be a fergeteg. Ki meri mondani, hogy régen volt? Csak az, akit nem talált útjában. Egy egész országrészt sodort el minden lakójával, élő és élettelen vagyonával. (...)
Szerző: Ádám Éva (Kamenyitzky Etelka)

Kiadva: 

Budapest, [1936]
Cikkszám:
34844
Ár:5 000 Ft
A várnak alap-, átmetszeti- és fölrajzait Eibl Károly úr tervei szerint: Doby Jenő metszette rézre Pesten, a tájképeket pedig a szerzőnek eredeti fölvételei szerint Katzler B. rajzolta kőre Bécsben. Méret: 28x20 cm
Szerző: Arányi Lajos szerkesztette és kiadta

Kiadva: 

Pozsony, 1867
Cikkszám:
34827
Ár:30 000 Ft
Amerikai is messzehordó ágyúkat konstruál / Miért nem lőtték a németek Párizst? / Olcsó ruhát és cipőt kér a város./ Czernin gróf külügyminiszter Bukaresbe utazik...

Szerkesztő: 

Vörös László dr.

Kiadva: 

Arad, 1918
Cikkszám:
33117
Ár:1 000 Ft

Oldalak

Feliratkozás erdélyi csatornájára