Fortélyos masinák kincsestára

Fortélyos masinák kincsestára
Le diverse et artificiose machine (Paris,1588)
Agostino Ramelli klasszikus műve

Kevesek elôtt – legfeljebb a technikatörténészek szûk körében – ismert Magyarországon Agostino Ramelli neve és mindmáig lenyûgözô mûve....
Különféle és csodálatos gépek címû könyvét nem véletlenül övezi az elôzô századoknál is nagyobb nemzetközi érdeklôdés – a terméktervezésrôl vallott funkcionalista nézeteink változásával – a 20. század utolsó harmadától a világ nagy nyelvein.
Ramelli érzékletes rajzokban tárja elénk különféle gépeit, részletes formai megoldásaikkal együtt, részben Ambroise Bachot, súllyal pedig Léonard Gaultier kitûnô metszetei segítségével.
A Capitano Agostini Ramelli által – miként könyve címlapján jelzi magát – közzétett, 463 számozott oldalból álló, „különféle csodálatos nagyteljesítményű gépezeteket” tartalmazó munka a „fortélyos masinák kincsestára”, ahogyan méltatói emlegették késôbb. A195 nagy méretû, egész oldalas ábrát és számos, sokszor féloldalas lapdíszt tartalmazó kötet valójában a hadi és szórakoztató eszközök – emelôk, hajítógépek, várostromokhoz használatos egyéb gépek – nagyszá változatait, valamint díszkutak és zeneeszközök különbözô kialakításait tárja elénk. Leghíresebb terve, a könyv-, illetve olvasókerék mindazonáltal távol áll a hidrotechnikától, még ha a vízikerekek tanulmányozása (netán Agricola mûvének, a bányákban kitermeltanyagok felszínre hozatalához használt kerekes emelôkrôl szóló leírás ismerete) minden bizonnyal hoz zá járulhatott megszületéséhez. Hazai fôúri könyvtárainkban századokon át több helyütt is megtalálható volt. Sôt a budapesti Iparmûvészeti Múzeum könyvrában a közelmúltig használhatták az olvasók a 19–20. század fordulójáról származó, magyar asztalos által készített könyvkereket, amelyben friss szerzeményeit mutatta be a könyvtár. (...)
...a francia és olasz nyelvû alapkiadás után 1620-ban megjelent német nyelvû fordítása is.
A Schatzkammer mechanischer Künste des hoch- und weit berühmeten Capitains Herrn Augustini de Ramellis

Magyar Iparművészet  (25. évf. 4. szám, 2018)
ERNYEY GYULA
design-történész