Honlapunk teljes kínálata

 • 1. rész A magyar nyelv élete / 2. rész A magyar nyelvnek szerkezete
  Cikkszám:
  35854
  Ár:3 000 Ft
  Szerző: Simonyi Zsigmond
  Kiadva: Bp, 1905
  Kiadó: Athenaeum
  Oldalszám: 485
  Állapot: közepes

  Néhány lap széle a könyv elején töredezett, egyébként a könyv jó állapotú. 

 • Harmadik, javított kiadás
  Cikkszám:
  35859
  Ár:1 600 Ft
  Szerző: Simonyi Zsigmond
  Kiadva: Bp, 1914
  Oldalszám: 230
  Állapot: 

  Tartalom
  Helyes mondatszerkesztés    
  Az egysz. mondat fajai   
  Az alany és állítmány viszonya   
  Szóegyeztetés   
  Az állítmány s a tárgy viszonya   
  A tárgyas igeragozás   
  Helyhatározók, időhatározók   
  A körülményhatározók 
  A módhatározók   
  Ok- és célhatározók   
  Állandó határozók   
  Az igekötők   
  A melléknévi jelző   
  A birtokos jelző   
  A szórend   
  Az összetett mondat   
  Kapcsolt és választó mondatok   
  Ellentétes kapcsolatok   
  Következtető és magyarázó mondatok  
  Főnévi mellékmondatok   
  Határozó mondatok   
  Föltételező mondatok
  Megengedő mondatok
  Módhatározó mondatok   
  Okhatározó és célh. mondatok   
  Melléknévi mondatok   
  A szók és szólások használata    
  A szók megválasztása. Idegen szók, nyelvújítási szók, tájszók   
  Rokonértelmű szók   
  Szólásmódok   
  Az igék használata   
  A főnevek használata   
  A főnevek képzése   
  A főnevek összetétele   
  A melléknevek használata   
  Melléknévképzők   
  Összetett melléknevek   
  Az igenevek használata   
  A névmások használata   
  A névelők
  Az ikes ragozás   
  Idők és módok  
  Névragozás   
  A helyes kiejtés és a helyesírás    
  A köz magyar kiejtés   
  Idegenszerű kiejtés   
  A helyesírás   
  Hangszerinti és szóelemző írás   
  Idegen szók írása   
  Szótár